Projekty

Důležitou částí naší činnosti je zabezpečení finanční stránky našich plánovaných aktivit. Kombinací finanční spoluúčastí, zdroji ze schválených projektů a sponzorů se snažíme zpřístupnit aktivity podle stanovených pravidel co nejširšímu okruhu zájemců. 

Máme bohaté zkušenosti s projektovou činností zejména v oblasti neformálního vzdělávání i volnočasových aktivit na národní i mezinárodní úrovni.

 

Probíhající projekty

Historie pro budoucnost - ČNA Mládež MŠMT

Projekt EU s názvem Historie pro budoucnost je podporován Českou násrodní agenturou Mládež MŠMT. Realizace projektu je v období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012. Zabývá se hledáním osobností Králicka a oživení tradičního řemeslného umění. Projekt je aktivitou mládeže pod vedením Lukáše...

Realizované národní a mezinárodní projekty

Mladí staří nebo staří mladí? - Nadace O2

Projekt Mladí staří nebo staří mladí? je podporovaný Nadací O2. Začátek realizace projektu je 1. 10. 2010, konec 31.12.2011. Naším partnerem je také Domov důchodců sv. Zdislavy z Červené Vody. Cílem projektu jsou aktivity organizované mládeží pro starší generaci.  Akce...

Staří mladí nebo mladí staří? - ČNA Mládež MŠMT

Projekt EU s názvem Staří mladí nebo mladí staří? je podporován Agenturou Mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. Realizace projektu je v období 1. 7. 2010 až 31. 12. 2011. Naším partnerem je Domov důchodců sv. Zdislavy z Červené Vody. Hlavním cílem...

Králický majáles 2009

byl posledním projektem EU programu Mládež v akci samostatného gymnázia v Králíkách. Nejednalo se jen o uspořádání jednodenní akce, ale o aktivity, které probíhaly v průběhu školního roku a na závěr doplnily program. Na projektu se zúčastnilo ca 80 studentů školy a jejich...

Europäisches Interkulturelles Forum

Evropské interkulturní forum 2007 - 2009. Mezinárodní projekt EU programu LLP a podprogramu Comenius. Spolupráce 6 evropských škol z Česka, Německa, Francie, Maďarska, Rumunska a Řecka. O projektu více...  Doplňující fotogalerie projektu: Setkání v La Ville du...

EuroSchulNews 2004 - 2006

2. etapa mezinárodního projektu EuroSchulNews probíhala v letech 2004 až 2006. Na projektu spolupráce škol se podílely školy z Německa, Česka, Francie. Italská škola se 2. etapy již nezúčastnila. Cílem časově i technicky náročného projektu bylo informovat o děníve všech školách. Texty...

EuroSchulNews 2002 - 2004

1. etapa mezinárodního projektu EuroSchulNews probíhala v letech 2002 až 2004. Na projektu spolupráce škol se podílely školy z Německa, Česka, Francie a Itálie. Bohužel i druhá italská škola musela opět pro problémy se svou národní agenturou odstoupit. Cílem časově i technicky...

Die Jugend stellt ihre Region vor

Projekt byl realizován v letech 2000 - 2002. Nemohl být ale dokončen, protože italská škola odstoupila, resp. nebyla finančně podpořena ve 3. etapě svou národní agenturou. Na mezinárodním projektu EU programu Socrates - Comenius spolupracovaly 3 školy: Gymnázium Králíky (Česko), RHS Gießen...

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde