Probíhající projekty

Většina aktivit sdružení probíhá díky finančním prostředkům získaných z dotačních a grantových programů.

Probíhající projekty

Historie pro budoucnost - ČNA Mládež MŠMT

Projekt EU s názvem Historie pro budoucnost je podporován Českou násrodní agenturou Mládež MŠMT. Realizace projektu je v období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012. Zabývá se hledáním osobností Králicka a oživení tradičního řemeslného umění. Projekt je aktivitou mládeže pod vedením Lukáše...

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde