Staří mladí nebo mladí staří? - ČNA Mládež MŠMT

Staří mladí nebo mladí staří? - ČNA Mládež MŠMT

Projekt EU s názvem Staří mladí nebo mladí staří? je podporován Agenturou Mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. Realizace projektu je v období 1. 7. 2010 až 31. 12. 2011. Naším partnerem je Domov důchodců sv. Zdislavy z Červené Vody. Hlavním cílem projektu je mezigenerační propojení aktivit s cílem vzájemného obohacení soužití.

Aktivity projektu:

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde