Informace o nás

 

JUKRA o.s.                                       Bankovní spojení:

Nové domovy 595                               ČSOB, a.s.

561 69 Králíky                                    Číslo účtu:  236378552

IČ: 22822178                                     Kód banky: 0300

DIČ: CZ22822178 

Sdružení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky dne 5.1.2010 pod č.j. VS/1-1/78179/10-R.

 

Občanské sdružení JUKRA o.s. vzniklo z iniciativy členů na základě společného zájmu o smysluplné využití volného času. Cílem činnosti je přispívat k rozšíření kulturní, společenské, sportovní, vzdělávací a výchovné nabídky aktivit volného času. Svým působením doplňuje činnost škol, vzdělávacích a výchovných zařízení a jiných organizací. Činnost sdružení je zaměřena na všechny věkové kategorie a sociální skupiny a realizuje se na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Jsou jimi zejména:

  • aktivní příprava, organizace a realizace kulturních akcí – koncertů, divadelních představení, přehlídek, soutěží, výstav apod.
  • organizování sportovních aktivit, soutěží, závodů
  • pořádání výletů, exkurzí, pobytů, výměn dětí a mládeže
  • podpora činnosti v oblasti neformálního vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, pořádání přednášek, vzdělávacích a osvětových programů, besed a kurzů
  • propagace a rozvoj kulturních tradic, aktivit a regionu
  • projektová činnost v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, cestovního ruchu k zajištění podpory aktivit sdružení

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde