15.10. 2010 Soutěž Poštovní spořitelny Starosta roku

15.10. 2010 Soutěž Poštovní spořitelny Starosta roku

V říjnu proběhla uzávěrka 2. ročníku soutěže Starosta roku pod záštitou Poštovní spořitelny. Účast v tomto ročníku byla vysoká, přihlášeno bylo přes 200 nominací starostů obcí do 2000 obyvatel. Vítězná obec získá do obecního rozpočtu 250 tis. Kč.

Do této soutěže jsme přihlásili bývalou starostku Dolní Moravy paní Janu Bednářovou. Pro účast v soutěži bylo nutné vyplnit přihlášku a získat minimálně 20 podpisů místních obyvatel nebo vlastníků nemovitostí. Předpokládali jsme, že získání podpisů nebude problém, neboť za 2 volební období se podařilo vybudovat a změnit spoustu věcí ke zviditelnění obce. U většiny místních obyvatel jsme se však setkali s negativní reakcí. Jejich poklidný život byl narušen snahou o vybudování nových sportovních a ubytovacích zařízení s možností dalších pracovních příležitostí, kterými Dolní Morava zrovna neoplývá. Naopak většina vlastníků rekreačních zařízení pohlíží na dění v obci pozitivně a s nadhledem. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, že nelze žít pouze přítomností, ale stojí za to pomýšlet na budoucnost.

Devítičlenná hodnotící komise nakonec vybrala 5 finalistů, mezi kterými bohužel obec Dolní Morava se starostkou paní Janou Bednářovou neuspěla. Za Pardubický kraj byla vybrána obec Písečná u Žamberka se starostou Josefem Zámečníkem.

Paní Janě Bednářové děkujeme za její vstřícný přístup a ochotu něco změnit.

Věříme, že i v příštím ročníku soutěže budeme moci nominovat nového starostu Dolní Moravy!

 

Za členy občanské sdružení JUKRA Králíky

Mgr. Alena Krabcová a Bc. Jaroslava Jungvirtová

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde