1. 1. 2012 Historie pro budoucnost - nový projekt Mládež v akci

1. 1. 2012 Historie pro budoucnost - nový projekt Mládež v akci

 

Pod hlavičkou volnočasového občanského sdružení Jukra se rozbíhá nový projekt Historie pro budoucnost opět projekt podpořený Národní agenturou Mládež MŠMT z podprogramu Mládež v akci. Projekt Staří mladí nebo madí staří zaměřený na mezigenerační spolupráci bude pokračovat nadále, byť v omezené podobě.

„Nejeden z nás, kdo bude v tomto školním roce skládat maturitní zkoušku, si najednou uvědomil, že sice víme něco o národních a světových dějinách ze školy, ale o historii našeho regionu Králicka víme pramálo nebo jen tak letmo. Zapátrali jsme v paměti, zda vůbec se veřejně známé a významné osobnosti na Králicku narodily, žily, tvořily nebo i jen navštívily“, podotkl hlavní iniciátor projektu. Skupina kolem Lukáše Babice se bude zabývat hledáním osobností ve spolupráci s Městskou knihovnou, Muzeem Králíky i dalšími institucemi v regionu.

Cykus přednášek a besed nezahájí nikdo jiný než autor knihy Dějiny Králicka, prof. PhDr. František Musil CSc., o jehož pomoc při hledání osobností Králicka jsme požádali. Můžete se ale mj. těšit i na další přednášku pana prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc., významného českého archeologa a egyptologa. Oba vědci přivítali naši iniciativu a vyslovili podporu.

Součástí projektu budou workshopy s místními umělci zabývající se výtvarným uměním a hudbou, výstavy, umělecká vystoupení i návštěvy kulturních představení.

Věříme, že náš záměr přijde vhod i návštěvníkům regionu. Chceme totiž poznatky shromáždit a vytisknout pro případ, kdy zrovna nebudou počasí i nálada přát užít si přírody. Třeba takové, jak jsou popsány v díle Aloise Jiráska F. L. Věk, kterým se chceme zabývat tak, aby se Thámova věta ”Čert nám byl dlužen ty Králíky!” neopakovala.

Přáli bychom si ale zapojit do projektu i vás. Budeme rádi, když nám pomůžete s hledáním osobností našeho kraje. Kontakt a bližší informace o akcích najdete na našem webu: www.jukra.cz nebo u vedoucího projektu Lukáše Babice (baba.lukas@cenrum.cz).

 

Mgr. Bc. Alena Krabcová

předsedkyně sdružení JUKRA

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde