14. 9. 2012 Jaroslav Šabata - Výstava obrazů, grafiky a literární tvorby

14. 9. 2012 Jaroslav Šabata - Výstava obrazů, grafiky a literární tvorby

Po výstavě fotografií akademické malířky Marie Karenové v Evropském domě Králíky následuje přehlídka tvorby další osobnosti tohoto kraje. Jaroslava Šabatu znají mnozí jako člověka, který svůj vztah k umění neskrývá, jeho profese písmomalíř není od umění vzdálená. Je typickým představitelem lidové tvorby, vyzkoušel si sochařství, grafiku i lidové písemnictví. Nejraději se věnuje krajinomalbě s pohledy na Králický Sněžník, Suchý vrch, klášter na Hoře Matky Boží a kostely okolních obcí, mnohdy doplněné pevnůstkami, které jsou typické pro zdejší kraj. Těší nás, že nejsme sami, kdo se o tvorbu pana Šabaty zajímá. Přestože jsme přípravou výstavy překazili redaktorům Televize Nova pár záběrů při natáčení medailonu, nevyzněl špatně, i když je věnován jen jedné části tvorby:

4. 9. 2012 - Víkend: Betonové bunkry v každém obraze

Králičtí ví, že se Jaroslav Šabata zabývá kromě krajinomalby i grafikou, kresbou a literární tvorbou. Je autorem bohatě ilustrovaných knih pro děti i dospělé, které připravujeme pro vydání:

  • Pohádky ze Suchého vrchu
  • Králické pohádky
  • Králická strašidla
  • Sněžnické pohádky
  • Nejstarší pověsti králické
  • Loupežníci pod Sněžníkem
  • Pašerácké pohádky
  • Pitaval
  • Myslivecké klepy

Celá tvorba je věnována místním zvyklostem, stylu života v horách. Ve Sněžnických pohádkách se snaží přiblížit geografickou jedinečnost evropského rozvodí i pro nejmenší a nejvděčnější dětské publikum. Dramatizaci pohádek, kterou se nyní pan Šabata zabývá, připravuje pro loutkové divadlo. Pokud se nám podaří nastudovat pod vedením Ley Hniličkové, herečky Národního divadla Marionet, Praha, alespoň část pohádek s Rozvodnicí, Krulišákem, Sněžníkem, předvedene naše snažení na listopadové derniéře. S loutkami, které nezhotovil nikdo jiný, než sám autor. Přijďte se podívat. 

Foto: Vernisáž 14. 9. v Evropském domě, Králíky 

 

 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde