F .L. Věk v Králíkách – ohlédnutí za koncertem britské sopranistky Christny Johnston

F .L. Věk v Králíkách – ohlédnutí za koncertem britské sopranistky Christny Johnston

„Byla to smutná cesta smutnou podzimní krajinou. Země byla na kost zmrzlá, na temenech hor a vrchů visela mračna bělavé mlhy, táhnoucí se daleko dolů po stráních. Dřevěné chalupy ve vsích, poleny a pařezy takřka zarovnané, vypadaly jako pusty. Před nimi i na cestách skoro ani človíčka. Jeřáby u cesty a olše u potoků holé, a lesy ve stráních černější barvy trčely jako tmavé ostrovy z moře bělavé mlhy.

Zvečera počalo se chumeliti. Tou dobou dojížděl do Králík. Setmělo se valně, takže vrchy a chlumy kolem pohorského města zanikly v temnu. Jen na jednom kopci zrovna nad městem zářilo několik světel, to z „hradu milosti“, z kláštera servitského, o samotě v té výši se pnoucího.

Příkrou ulicí dostal se František Věk na náměstí dřevěných namnoze domů s podsíněmi. Tam zajel do hostince, z něhož, sotvaže něco málo se posilnil, opět vyšel, aby ještě téhož večera vyhledal otcova obchodního přítele.

Měl nakvap. František Věk byl v pohorském městě poprvé, a proto trochu za toho šera bloudil, nežli došel, kam chtěl.“ (úryvek z knihy Aloise Jiráska F. L. Věk, díl 1., kapitola 24, pozn. ponecháno v gramatické úpravě z roku 1976)

I tento úryvek zazněl v neděli 5. listopadu 2017v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách během koncertu britské sopranistky Christiny Johnston. Ačkoliv se nikterak nelišilo počasí od výše uvedené literární ukázky, snad jen s výjimkou, že nemrzlo, završil koncert týden, ve kterém vzpomínáme na blízké.

Projekt Historie pro budoucnost spolku JUKRA, jehož multižánrový cyklus F. L. Věk v Králíkách je součástí, pokračoval i v letošním roce, tentokrát samostatným koncertem významné koloratorní sopranistky Christiny Johnston. Po dvou letech přijela „Královna noci“, jak je Christina po bravurním nastudování postavy z Mozartovy opery Kouzelná flétna v hudebním světě nazývána, s repertoárem, kde mohl patřičně vyniknout talent, kterým bezesporu oplývá.

Koncert, který snad ani nemohl zaznít jinde než v „hradu milosti“, zahájil úvodním slovem P. ICLIc. Karel Moravec. Připomněl, že období zachycené v knize Aloise Jiráska odráží i historii kláštera. O situaci ve společnosti a proč vzniklo české národní obrození v zemích Koruny české, nám osvětlil v průvodním slově Roman Švéda. Výběr skladeb dokreslil vývoj v hudebním světě. Mohli jsme slyšet „hity“ klasické hudby, známé árie světových hudebních mistrů, m. j. J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, F. P. Schuberta, J. Strausse, C. Franka nebo Cacciniho včetně úprav soudobými skladateli.

Christina Johnston vystupuje s předními světovými symfonickými orchestry, spolupracuje s Českým chlapeckým sborem Boni pueri, se kterým často vystupuje v Česku i ve světě. Je hostem Státní opery v Praze, v lednu ji můžeme vidět a slyšet ve Stavovském divadle ve hře Amadeus, nastudované podle filmu M. Formana.

Rozhodně chceme pokračovat v započatém projektu Historie pro budoucnost s představováním osobností Králicka i s jeho částí, multižánrovým cyklem F. L. Věk v Králíkách“, prohlásila předsedkyně spolku, Mgr. Bc. Alena Krabcová, „myslíme si, že je velmi důležité si čas od času připomenout historii, obzvláště v našem kraji“.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za podporu kulturní akce Pardubickému kraji, obci Červená Voda, firmám DUVOX s.r.o., SINUX, s.r.o., CONCEPT, s.r.o., Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie, Hotel Zlatá labuť, Pekárny Falta, s.r.o., SNĚŽNÍK, a.s., Collegium, s.r.o. i všem dobrovolníkům a návštěvníkům, kteří nás svojí přítomností vždy na akcích podpoří.   

   

 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde