16. 7. 2011 Česko - polský sklářský plenér ve Szklarske Porebe

16. 7. 2011 Česko - polský sklářský plenér ve Szklarske Porebe

Byli jsme pozváni na mezinárodní sympéozium a plenér v Jizerských horách. Akce se zúčastnili představitelé politického i uměleckého života.Návštěva česko - polského plenéru ve Szklarske Porebe nás motivovalo k uskutečnění našich plánů na podzim tohoto roku. V rámci projektu Staří mladí nebo mladí staří? budeme pořádat výtvarný workshop společně s obyvateli Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě.

...Místem konání festivalu je pomezí Jizerských hor a Krkonoš po obou stranách polsko-české hranice. Tedy území, které má nejsilnější historickou tradici výroby průmyslového a uměleckého skla. 

V rámci festivalu se budou konat ukázky umělecké práce u hutních pecí, pro veřejnost jsou připraveny workshopy (technika vitráže a tvarovaní nad kahanem) a proběhne i sympozium tykající se vztahu sklářského umění a ekologie ve sklářském průmyslu, které zakončí diskusní panel. Na festival v letech 2011 a 2012 navážou dvě výstavy, jejichž návštěvníci budou mít diváci možnost spatřit díla, jež vznikla během festivalu.

Díky mezinárodnímu charakteru festivalu je Ekoglass výjimečnou možností k rozvoji řemesla a výměně zkušenosti mezi umělci, huťmistry a technology sklářského řemesla z Polska i České republiky. Důležitým aspektem festivalu je také přímá konfrontace uměleckých postojů umělců mladší generace a zkušenějších designérů a profesorů.

Více se o festivalu EKOGLASS dozvíte  zde
Foto z akce zde
 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde