9.11. 2012 Orlický deník, Orlická televize, Rádio Impuls zvou na sobotní koncert také

Do propagace sobotní kulturní akce jako vyvrcholení letošního ročníku projektu Historie pro budoucnost se zapojili Orlický deník, Orlická televize, Rádio Impuls a napomohli tak zvýšit zájem o tento počin. Důležitost záměru projektu - vyhledávat osobnosti s vysokým společenským i kulturním kreditem spjaté s regionem a postupně přibližovat veřejnosti, podpořili kromě místních sdělovacích prostředků Králický zpravodaj,Červenovodský zpravodaj a web Města Králíky také postupně Orlický deník, Orlická televize, Rádio Impuls. Děkujeme všem za zveřejnění akce.   

Orlický deník

Orlická televize

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde