7.10.2016 Přírodní materiály - přednáška i praktické využití ak. mal. Marie Karenová

7.10.2016 Přírodní materiály - přednáška i praktické využití ak. mal. Marie Karenová

Motto: I umělec musí mít znalosti z vědních oborů. Malíř musí znát složení barev, výrobu i účinky. Pokud by nevěděl a použil na podklad nevhodné barvy s nepatřičným složením, může obraz po určité době i zmizet. Restaurátor musí vědět, které barvy a v jakém složení se v určitou dobu používaly. Mnoho dalších zajímavostí jsme se mohli dozvědět od ak. malířky Marie Karenové, která se zabývá kromě malby a pedagogického působení restaurováním textílií. Jako restaurátorka se podílela mj. na obnově šatů Ulrika von Levetzow, poslední lásky Johanna Wolfganga von Goetha. 

Foto

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde