6. 3. 2012 Senátní den: Jednota bratrská - poklad národní historie

6. 3. 2012 Senátní den: Jednota bratrská - poklad národní historie

 

Na pozvání 1. místopředsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky jsme se zúčastnili senátního dne s tématem „Jednota bratrská – poklad národní historie“.

V roce 2012 oslaví Jednota bratrská 555. výročí svého vzniku. Plod české reformace, který vznikl v odporu vůči násilné a konzumní reformaci husitské, zasáhl již ve své nejstarší historii hluboce do dění v naší zemi a posléze i ve světě. Jména Jan Blahoslav a Jan A. Komenský není nutno nikomu dlouze představovat. Stejně tak ani poklad češtiny Bibli kralickou, která náš národ uvedla ve své době mezi nejvzdělanější země světa (pouze 4 další národy měly v té době přeloženou Bibli z originálních jazyků). Bible kralická se také výrazně podílela na zachování češtiny v době násilné germanizace našeho národa. Tomuto tématu byla věnovaná přednáška „Přínos Jednoty bratrské k rozvoji češtiny“ doc. Dr. Martina Wernische, vedoucího katedry Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Katedra církevních dějin. Následovaly přednášky Mgr. Jana Klase „Přínos Jednoty bratrské k rozvoji zdravovědy a lékařského poznání“ a „Bratrské školství před Komenským“ prof. PhDr.Jana Kumpery CSc.

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde