24.9.2016 Zpracování lnu - přednáška i tvořivá dílna

24.9.2016 Zpracování lnu - přednáška i tvořivá dílna

Dne 24.9.2016 proběhla první část přednášky o vývoji a rozvoji textilního průmyslu, který ovlivňoval rozvoj Králicka po dlouhou dobu. Z kronik okolních obcí jsme se dozvěděli, že pod Králickým Sněžníkem se pěstoval len. Návštěvník se mohl o rostlině "Linum usitatissimum", což je latinský název pro len setý, dozvědět mnoho  zajímavostí od průmyslového využití v potravinářském, textilním i chemickém průmyslu.

Přednáška dr. Marie Foltýnové, věnující se kromě kurátorství veřejných plastik Galerie hlavního města Prahy i restaurování textilií. Druhá část přednášky se uskuteční 30.9.2016.

Praktickou část, při které se můžete seznámit s tím, jak se zpracovává len, si můžete vyzkoušet v kreativních dílnách. Workshop následuje ihned po ukončení přednášky. Pod vedenícm akad. mal. Marie Karenové, jejíž hlavním oborem je restaurování textilií, si můžete vyzkoušet jednodušší i složitější techniky.

 

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., studovala dějiny umění na Filozofické fakultě UK, v roce 2014 zde obhájila doktorskou práci na téma Slavnostní kočáry 17.–18. století ve sbírkách českých institucí. Pracovala jako památkářka v evidenci movitých památek středních Čech v Národním památkovém ústavu, dnes je kurátorkou veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy. Také se aktivně podílí na činnosti občanského spolku Karlín sobě. Spolupráce na instalaci plastiky mapující osudy Jana Palacha zde.

20151215IMG_9724

 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde