21. 9. 2010 Nadace O2 - slavnostní předání grantů

21. 9. 2010 Nadace O2 - slavnostní předání grantů

Foto ze slavnostního udílení grantů

Podporované projekty Královéhradeckého a Pardubického kraje pro rok 2010

Nadace O2 podpořila již podeváté 10 miliony korun znevýhodněné děti a mládež

Tisková zpráva - 21.9.2010
Zástupci Nadace O2 dnes v Praze slavnostně předali 33 nestátním neziskovým organizacím granty ve výši 6 250 000 Kč. Finanční prostředky, které poputují do devíti českých krajů, pomohou zlepšit kvalitu života dětí a mládeže se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Další granty v hodnotě 3 750 000 Kč předá Nadace O2 vítězným projektům z moravských krajů ve čtvrtek 23. září 2010 v Ostravě. Uzavře tak již 9. ročník svého grantového programu.

„Díky zhoršené ekonomické situaci trpí v dnešní době neziskový sektor nedostatkem finančních prostředků. Jsme proto rádi, že můžeme i v letošním roce pomoci 10 miliony korun na realizaci alespoň některých jejich projektů,“ říká ředitelka Nadace O2 Ivana Šatrová a dodává: „Za devítileté působení grantového programu Nadace O2 se nám podařilo přispět částkou 106,3 miliony korun ke zlepšení života 150 000 znevýhodněných dětí a mládeže. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem lidem z vítězných i zúčastněných organizací a vyjádřit svůj obdiv nad nesmírným úsilím, se kterým se práci s dětmi každodenně věnují.“

Devátý ročník grantového programu by vyhlášen v dubnu. Své projekty mohli žadatelé o podporu zasílat až do května. Celkem se přihlásilo 338 organizací, které se zaměřují na podporu znevýhodněných dětí a mládeže, majících z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Neziskové organizace mohly žádat o grant ve výši od 50 do 400 tisíc korun.

Zaslané projekty byly  v každém kraji studovány a hodnoceny regionální komisí, složenou z místních odborníků na neziskový sektor a práci s dětmi, zástupců médií a zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Vybrané semifinálové projekty byly předloženy k posouzení a ohodnocení nezávislým externím specialistům na problematiku dětí a mládeže. Na základě jimi zpracovaných posudků rozhodli poté členové komise o vítězných organizacích, které získají grant Nadace O2.

Letošní grantové řízení bude, jako každoročně, završeno udělením Ceny Nadace O2. Správní rada Nadace O2   vybírá z nominovaných projektů od regionálních komisí jeden výjimečný projekt, který ji zaujme svou snahou měnit zavedené společenské zvyklosti a bořit společenská tabu. Nezisková organizace, která projekt přihlásila, obdrží od Nadace O2  příspěvek ve výši 1 milion korun. Vítěz Ceny bude oznámen  na začátku roku 2011.

Podpořené projekty roku 2010

 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde