13.11.2015 Od Šanghaje přes Brusel zpátky do Česka - pozdržený článek do Králicka o 2 měsíce

13.11.2015 Od Šanghaje přes Brusel zpátky do Česka - pozdržený článek do Králicka o 2 měsíce

Na první pohled by to mohl být titulek, jak z nabídky cestovní kanceláře na poznávací zájezd. Možná vás zarazí jen zvláštní pořadí měst. Pokud poněkud rozšíříme trasu o další místa na trase: v Praze o Pražský hrad, v Králíkách o Klášter Na Hoře Matky Boží, ve Villmaru König-Konrad-Halle a v Gießenu školu Ricardy Huch, pak dostaneme tří měsíční rozpis koncertů Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Od začátku září čtyři země a na kontě dalších takřka 25 000 kilometrů strávených v letadlech, autobusech. Proč? Český chlapecký sbor Boni pueri patří k významným světovým hudebním tělesům, je mj. kulturním velvyslancem České republiky sborové federace při Evropské unii „AMBASSADEUR CULTUREE DE L´UNION EUROPÉENNE“. Je vyzýván k účasti na významných mezinárodních hudebních projektech, stojí na pódiu vedle uznávaných světových umělců, na „Hradě“ i ve světě si podávají ruce se státníky z celého světa. Za tím vším musíme vidět kromě nadání hochů, hodiny dřiny, trpělivost, vytrvalost, odhodlání a významnou podporu ze strany rodičů. Bez skvělého vedení sboru ale nemyslitelné.  Tyto příležitosti kladou velký důraz na zodpovědnost každého z týmu.

V Králíkách sbor vystupoval již několikrát. V roce 2009 s Lucií Bílou, 2010 s dětskou operou Brundibár v dělostřelecké tvrzi Hůrka, pravidelně pak každý rok na Hoře Matky Boží v projektu Historie pro budoucnost. Naposledy tomu bylo 28. září k příležitosti uctění Dne české státnosti – Svatý Václav. Nemůžete se splést, když zvolíte Boni pueri pro Svatováclavský koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží, máte zaručený vždy repertoár, kvalitu, důstojnost i originalitu. Vždyť se jednalo o českou premiéru koncertu, jehož světová premiéra proběhla při příležitosti návštěvy prezidenta republiky v Šanghaji na začátku září. Nemohli jsme si přát důstojnější program, než jaký byl, a nejednomu návštěvníkovi zaslzely oči a přeběhl mráz po zádech hned v úvodu při zpěvu státní hymny České republiky. Samozřejmě nesměl v tento den chybět ani chorál Svatý Václave, nechyběla ani slova ICLic. Karla Moravce.  Na koncertu byli mj. přítomni prof. Dr. Miroslav Verner DrSc., Ing. Jarmila Zbořilová, ředitelka Komorní filharmonie Pardubice, Dr. Jiří Štilec, ředitel nahrávací společnosti Arco Diva. „Highlight“ klasické světové hudby, ke které patří Antonín Dvořák a Bedřich Smetana, v podání Českého chlapeckého sboru Boni pueri, Komorní filharmonie Pardubice, britské sopranistky Christiny Johnston pod vedením Marka Štilce si dnes již můžete koupit na novém CD Boni pueri v srdci Evropy.

Evropské turné zahájil sbor na Pražském hradě v úterý 10. listopadu 2015, tentokrát bez orchestru ale s klavírním doprovodem Jitky Fowler Fraňkové a dirigentem Jaroslavem Šlaisem. Díky skvělému účinkování v Šanghaji dostal pozvání vystoupit na China Invesment Forum 2015, kterého se zúčastnilo více než 1000 hostů z celé Evropy a Číny. Forum neslo název „Příležitosti a výzvy iniciativy – Nové hedvábné stezky 21. století – One Belt, One Road“. Ihned po koncertu v Praze se vydal sbor na 1000 km dlouhou cestu do Evropského parlamentu v Bruselu. Pod patronací europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského proběhlo vystoupení sboru přímo v prostorách parlamentu společně s křtem nového alba. Jen pro zajímavost, koncerty z důvodu dodržování bezpečnosti se nepořádají a byla učiněna výjimka.

Při zpáteční cestě do Česka „dobří hoši“ měli naplánované 2 koncerty v Německu, v partnerském městě Villmaru (12. listopad 2015) a následující den pro školu Ricardy Huch v Gießenu, partnerském městě Hradce Králové.

Říká se, že jsou Němci odtažití, studení. S takovými předsudky kluci přijeli do Villmaru. My víme, že vždy byli přátelé z Villmaru dobrosrdeční, vstřícní, pohostinní. Padesátičlenný chlapecký sbor byl ve vteřině ubytován, nakrmen, odvezen, přivezen na zkoušku… Zaslechla jsem, že těm 8 letým zpěvákům četly „náhradní maminky“ i pohádky na dobrou noc. Prostě německá zodpovědnost a spolehlivost. To ještě Villmarští netušili, co je čeká na koncertě. Nekonečné ovace, přídavky, slzy v zaplněném sále kulturního domu nebraly konce. Cédéčka šla na dračku, pořadník na ubytování ne pro padesátičlenný sbor ale pro dvěstěčlenný je již obsazen.

Stejně vlídné přijetí bylo v pátek 13. listopadu v  Gießenu. Spolu se školou Ricardy Huch v Gießenu spolupracovalo na projektech více jak 12 let i Gymnázium Králíky. Bohužel gymnázium v Králíkách již neexistuje, osobní kontakty však zůstávají. O koordinaci koncertu se postarala z pověření ředitele školy nám některým známá Ute Hahn, koordinátorka projektů Comenius, která několikrát i Králíky navštívila.

Výchovné koncerty mohou být plné nečekaných reakcí, žákovské publikum bývá velmi kritické. I když škola byla vybraná z 2 000 škol a získala ocenění „Škola kultury“, k převzetí ceny došlo v listopadu 2015, s napětím z obou stran jsme čekali, jak to dopadne. Koncert rozdělený do 3 částí na vážnou, filmovou a lidovou hudbu dopadl jak pro sbor tak publikum „na výbornou“. Nechyběl aplaus i během vstoupení, hlavně v části filmové hudby, kdy se na jevišti objevilo 50 James Bondů. Nekončící potlesk, volání „Bravo“, „Standing ovation“ a nekonečný počet přídavků, gratulace „hochům“, klavíristce Jitce Fowler Fraňkové, sbormistrům Jaroslavu Šlaisovi a Pavlu Horákovi. Profesionalita se potvrzuje i tím, že přídavky, a u sborového zpěvu to není zas tak běžná záležitost, se neshodují s hlavním programem. Přidávat neustále jiné skladby, byť za doprovodu vynikající klavíristky, si zaslouží uznání.

Domů je to ještě 700 km, návrat o půlnoci. „Mission: Impossible“ byla „possible“.     

Mgr. Bc. Alena Krabcová

Předsedkyně občanského sdružení JUKRA

 

Dodatek:

Svatováclavský koncert se konal pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, Ing. Jany Pernicové, za vydatné podpory města Králíky, obce Červená Voda a sponzorů Isolit-Bravo, s.r.o., Jindřich Valenta – ELKO Valenta, Seven-K, s.r.o., OMB Composites EU a.s., Sněžník a.s., FLX spol. s r.o., Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o., Pekárny Falta s.r.o., INCOT spol. s r.o.

Na organizačním zajištění koncertu:  Křivohlávková Kristýna, Michaela, Alena, Theimerová Petra, Seidlová Sabina, Vostrčilová Monika, Langrová Kristýna, Pospíšil Roman, Švéda Roman, Slanina Filip, Kubín Václav, Unzietig Kristián

Za podporu a vydatnou pomoc ještě jednou děkujeme.

 

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde