18.5.2012 Objevy českých archeologů v Egyptě - přednáška Miroslava Vernera

18.5.2012 Objevy českých archeologů v Egyptě - přednáška Miroslava Vernera

Egyptské pyramidy v Králíkách!

V dnešní uspěchané době a honbou sdělovacích prostředků za senzacemi, které jsou následně prezentovány veřejnosti jako zprávy ryze zaručené, by se leckdo ani nepodivil, kdyby se pyramidy v Králíkách opravdu objevily. Proč se mluví právě o těchto monumentálních stavbách a co mají společného s Králickem?

V podvečer 18. května přivítal přeplněný sál Evropského domu v Králíkách osobnost světové vědy v oblasti egyptské archeologie, prof. PhDr. Miroslava Vernera DrSc. O přednášku věnované objevům českých archeologů v Egyptě požádali mladí dlouholetého ředitele Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Proč právě jeho? „Hledáme osobnosti se vztahem k našemu regionu, které se zde narodily, vyrůstaly, odešly nebo ba naopak je náš kraj oslovil a přišly sem tvořit. Ve škole se učíme o mnohém, ale nějak se zapomíná na ty, kteří jsou odsud. Určitě všechny známé osobnosti nepostihneme, projekt je časově i finančně omezený. Alespoň to bude výzva pro další pokračování“, prohlásil Lukáš Babic, maturant zdejšího gymnázia.

Po úvodní přednášce historika prof. Františka Musila Dějiny Králicka, výstavy akad. malířky Marie Karenové a nyní i po milém setkání s panem profesorem M. Vernerem se chceme věnovat mj. zakladateli kláštera na Hoře Matky Boží, J. T. Beckerovi, německé spisovatelce G. Pausewang, návštěvě Králík F. L. Věkem v díle Aloise Jiráska, místním umělcům i tradičním řemeslům, jako je řezbářství a varhanářství. „Překvapuje nás zájem zejména starší generace. Lidé sami přichází s nápady, zapojují se. A je to dobře. Již při minulém projektu Staří mladí, nebo mladí staří, z podpory ČNA Mládež MŠMT i Nadace O2, jsme se snažili vzbudit zájem o dění“, potvrdila Alena Krabcová, předsedkyně sdružení JUKRA.

Ačkoliv pan profesor Verner, který navštěvoval králické gymnázium, nerad vzpomíná na poválečné období i na období po ukončení studia na gymnáziu, rozpovídal se. Vzpomněl na své osobní zážitky po návštěvě Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách, kdy byl nucen přihlížet zacházení s kněžími, coby vězni, i na nelehký život v poválečném i pohraničí. I přes mnohé překážky v mládí se nevzdal svého vytčeného cíle -studium egyptologie, a stal světovou kapacitou ve svém oboru.

Egypt i přes politickou nestálost patří právě díky archeologickým objevům k nejvyhledávanějším turistickým destinacím světa. Pokud i vám imponuje odkrývání tajemství egyptských pyramid a litujete, že jste nemohli být na přednášce pana prof. Vernera, připomínáme, že ČT 2 v těchto dnech právě vysílá čtyřdílný dokument Čas ve stínu pyramid, a to jeho třetí část s názvem Záhada královny.

Foto zde

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde