14.10.2016 Restaurování a kreativní dílna

14.10.2016 Restaurování a kreativní dílna

Trpělivost restaurátora je jednou z nejžádanějších vlastností. Odkrývání jednotlivých vrstev materiálu, barev, laků, nečistot. Poté zase dodržet postup, formu, materiál...

Účelem restaurování obrazů je opravit stará, léty i jinak poškozená a zašlá díla do jejich původního stavu. Restaurovat tedy znamená obnovit. Další věcí restaurátora je dílo kvalitně a dobře zakonzervovat. V tomto směru neexistují žádná pravidla, kterými by se měli konzervátoři či restaurátoři řídit. Každý takový restaurátor musí mít výborné znalosti malířských technologií.

Když nalezneme např. někde ve skříni u babičky opravdu hodně starý obraz s podobiznou některého z našich prapředků, při bližším zkoumání zjistíme, že barvy jsou zašlé, plátno třeba natržené, dřevěný rám nalomený, sami si s opravou či záchranou této rodinné památky těžko poradíme. Proto, abychom dílo dostali do původního stavu, musíme se vydat za někým opravdu hodně kvalifikovaným – za restaurátorem. Přineseme starý obraz, svěříme jej do péče mistra a v podstatě nemáme ani tušení, co se za zavřenými dveřmi ateliéru restaurátora děje...

Restaurátorova dílna skýtala opravdu zajímavý pohled. Tato pracovna byla velmi podobná skladům obchodníků se starožitnostmi. Když se rozhlédnete pozorněji, všude kolem na zdech a stojanech spatříte zavěšené obrazy, rámy různých velikostí, olejová plátna, akvarelové papíry, barvy, štětce, apod. Restaurátor musí mít odborné znalosti většiny výtvarných technik, protože nikdy dopředu neví, jaké dílo bude opravovat...My jsme si vzali do parády stoly a židle. Porušili jsme ale jedno pravidlo, víte které? 

Více zde: https://ivahonkova.webnode.cz/stare-techniky-restaurovani/

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde