11.5.2012 Fotografie - struktury. Výstava akad. mal. Marie Karenové

11.5.2012 Fotografie - struktury. Výstava akad. mal. Marie Karenové

Evropský dům Králíky, který byl postaven, aby se stal informačním a kulturním centrem regionu, plní svoji úlohu. Nejenže slouží k setkávání příznivců hudby, provozování spolkové a klubové činnosti, přednáškám, ale konají se zde i hodnotné výstavy. Dne 11. 5. 2012 v 17 hodin otevřel své prostory projektu králické mládeže Historie pro budoucnost, jež se zabývá hledáním osobností králického regionu a Králicko své osobnosti má. 

Žádný národ neví, jak je velký, dokud nenajde a neukáže osobnosti, které národ tvoří. Měli bychom si uvědomit, že tyto osobnosti neexistují jen v knihách, v učebnicích, nejsou to imaginární osobnosti, ale lidé žijící kolem nás, které potkáváme každý den na ulici, v obchodě i jinde.

Takovou osobností je i akademická malířka Marie Karenová. Známe ji hlavně jako učitelku výtvarné výchovy ze školy. Ale co víme o její umělecké tvorbě? Myslím, že málo. A přece ji v mnoha místech znají jako uznávanou restaurátorku, malířku, návrhářku a fotografku. Restaurovala mj. pro Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Židovské muzeum, Národní galerii, Pražský hrad, šaty Goethovy milenky Ulrike von Levetzow, vytvářela repliky kostýmů Emy Destinnové, zabývala se také projekty návrhů divadelních kostýmů. Její výtvarné umění obdivovali návštěvníci v mnoha českých i zahraničních galeriích. 

Máme jedinečnou možnost se seznámit s její současnou tvorbou a to díky tomu, že do 30. 6. probíhá v Evropském domě v Králíkách její výstava obrazů a fotografií. Tvůrčím podnětem k malování obrazů jsou životní zkušenosti (nečekaná setkání, samota, životní otřesy, chvíle klidu, přečtené verše aj.), které ji vedou až na samou mez abstraktního záznamu. V poslední době jí fascinuje světlo, a proto se začala zajímat fotografii. Její fotografie jsou výjimečné. Zachycují detaily z industriálního prostředí, kterých si běžně nevšímáme (rezavý plech, rýhy v podlaze, výrobní hala). Ukazuje změny, které probíhají kolem nás (kov se mění v rez, beton se rozdrolí, dřevo práchniví). Měnící se struktury vytváří obrazy, které nalézáme v přírodě. Z neživého se pak stává živé. Svými obrazy v nás Marie Karenová vyvolává fantazii a emoce, kterými nás nutí přemýšlet nad světem a životem.

Výstavou akad. malířky Marie Karenové jsme navázali na přednášku Dějiny Králicka prof. PhDr. Františka Musila PhD. V pátek 18. 5. zveme na přednášku prof. PhDr. Miroslava Vernera Dr.Sc. o objevech českých archeologů v Egyptě.        

Foto z akce     

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde