10. 9. 2011 Světlo z ohně, světlo mezilidskosti aneb pojďme si spolu všichni popovídat

10. 9. 2011 Světlo z ohně, světlo mezilidskosti aneb pojďme si spolu všichni popovídat

Světlo z ohně, světlo mezilidskosti

S výsledkem dvoudenní výtvarné dílny pod vedením Bc. Jany Kábrtové DiS a ak. mal. Marie Karenové jsme se mohli seznámit v sobotu odpoledne 10. září. Po pečlivě zvoleném místu vedením domova a zahradnického architekta se podařilo vytvořit zákoutí, které ještě více zpříjemní prostředí obyvatelům domova. Ačkoliv se zdálo, že počasí bude proti nám „pršelo, jen se lilo“, stavba mohla být dokončena a skleněná keramická pec se stala monumentem v zahradě Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Po slavnostním odpoledním završení výtvarné dílny a společném dotvoření díla, vyleštění a zapálení  jsme byli v nočních hodinách odměněni barevnou hrou světel.

O hudební a výtvarný program se postarali učitelé a žáci ze ZUŠ Králíky a nakonec nám zazpíval sboreček obyvatelů domova pod vedením dlouholetého ředitele hudební školy v Králíkách Leo Koska (95 let). Že si obyvatelé domova umí najít zalíbení v hudbě, bylo znát, s jakým nadšením ke zpěvu přistoupili. O průvodní slovo se postaral Lukáš Babic, za klavírního doprovodu Mgr. Zdeňky Křížkové zazpívala Alenka Pinkasová. Fotodokumentaci zpracovala mj. Nikola Temnyaková a Ladislav Kyllar.

Foto z akce:

Fotogalerie 1

Fotografie Nikoly Temnyakové

Děkujeme všem sociálním pracovnicím, ošetřovatelkám, zdravotnímu personálu a vedení domova důchodců v čele s ředitelem panem Josefem Kuběnkou.

Děkujeme Mgr. Zdeňce Křížkové a Alence Pinkasové za hudební program ZUŠ a žákům výtvarného oddělení pod vedením ak. mal. Marie Karenové za cenné podněty k problematice stáří. 

Děkujeme rodině Štefkově (Jamné n. Orl.) za podporu fyzickou a psychickou při stavbě skleněné pece, neb počasí se zejména ve čtvrtek pěkně vyřádilo. 

Děkujeme sponzorům akce:

Nadace O2

Česká národní agentura Mládež

Stavební firma Stanislava Revúse

Sběrné suroviny - Ján Novák

František Šlesingr - Hotel Zlatá labuť

Vinárna a pivnice U Chorvata

Pekárny Falta

Viktor Vavruša - Collegium

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde