10. 11. 2012 Boni pueri v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě a na Hoře Matky Boží

10. 11. 2012 Boni pueri v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě a na Hoře Matky Boží

Pro Český chlapecký sbor Boni pueri byla sobota 10. 11. 2012 velmi náročným dnem. Vlastně byla zátěžovou zkouškou pro turné do Jižní Koreji, kam za nedlouho sbor odletí. 

Návštěva v domově důchodců byla zvolena záměrně. Chtěli jsme tak trochu navázat na minulý projekt Staří mladí nebo mladí staří a vymýšleli akce, aby se mohli zapojit všichni bez rozdílu věku. Zdravotní stav nedovolí většině obyvatelů domova zažít slavnostní koncert v kostele na Hoře Matky Boží.Přijetí panem Kuběnkou, ředitelem domova, všemi pracovníky i obyvateli byli vřelé a velmi milé. Zpěv v podání "dobrých chlapců" si vychutnával dosud aktivní hudebník Leo Kosek (96 let), bývalý ředitel hudební školy v Králíkách, který dosud holduje sólovému i sborovému zpěvu. Dnes vede sbor v domově a hraje při bohoslužbách na varhany.  

Slavnostní koncert k ocenění osobností letošního ročníku projektu Historie pro budoucnost nemohl mít důstojnější atmosféru kostela Nejsvětější Panny Marie, navíc umocněnou zpěvem Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Do posledního místa zaplněný kostel svou přítomností vzdal hold prof. PhDr. Františku Musilovi CSc., prof. PhDr. Miroslavu Vernerovi Dr.Sc., výtvarníkům akad. mal. Marii Karenové, Zdeňku Moravcovi a Jaroslavu Šabatovi.  

Již nyní se připravujeme k představení dalších zajímavých osobností Králicka.

Děkujeme všem, kteří dokáží ocenit svou přítomností díla a tvorbu osobností. Děkujeme všem, kteří nás v našem snažení podpořili svojí účastí na koncertu, i všem sponzorům.

Reportáž Orlické televize: https://www.orlickatelevize.cz/index.php?id=77

Fotografie  Jaroslav Šlais (Boni pueri)

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde