1.5.2016 - Projekt Historie pro budoucnost, tentokrát věnovaný F. L. Věku

Historie pro budoucnost je dlouhodobým projektem občanského spolku JUKRA, z.s., jehož stěžejní záležitostí je dlouhodobá práce zaměřená na představování osobností, uměleckých řemesel aj., spojených s Králickem. Cyklus s názvem Historie pro budoucnost 2016 je dalším ročníkem organizovaným spolkem JUKRA, z. s. se sídlem v Králíkách a skupiny mládeže, který začal v roce 2012.

Tento ročník je zaměřen na oblast tradičního textilního průmyslu a román Aloise Jiráska F. L. Věk, jehož děj se odehrává, a to málokdo ví, i v Králíkách. Do budoucna počítáme, že toto téma bude rozpracováno do tradičních opakujících se koncertů – mezinárodního festivalu s cílem propagace regionu Králicka, turistických cílů destinace jako je Hora Matky Boží, textilního průmyslu aj.     

Naším záměrem je zorganizovat, zprostředkovat a uspořádat do konce roku 2016 kulturní a vzdělávací akce tematicky zaměřené na autora románu i na literární postavu i na objasnění, proč je situován román i na Králicko. Pokusíme se uspořádat přednášky, výtvarné workshopy i kulturní vystoupení.

1.      Alois Jirásek a F.L.Věk

2.      Historický vývoj rozvoje textilního průmyslu na Králicku

  1. Len - zpracování a využití lnu – výtvarný workshop. Vzdělávací a tvůrčí akce pro děti, mládeže a širokou veřejnost.  Následná výstava děl.
  2. Koncert v kostele kláštera na Hoře Matky Boží

Ke spolupráci na projektu budou přizvány dle možností Královéhradecká diecéze a Duchovní správa kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách, Český chlapecký sbor Boni pueri, Pardubický kraj, Město Králíky, Obec Červená Voda, osobnosti uměleckého a vědeckého života České republiky, textilní firmy a společnosti.

Sledujte prosím plakáty jednotlivých akcí. Začátek výtvarných dílen a cyklus přednášek připravujeme na září 2016.  

F. L. Věk v Králíkách 2017

5.11.2017 Christina Johnston - koncert na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

České národní obrození v literárním díle Aloise JIráska a hudba světových mistrů. Úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec, rektor duchovní správy kostela Nanebevzetí Panny Marie . Programem provází Roman Švéda. Začátek koncertu 16:00, vstupné 150,- Kč

Plakát zde